10.797222346,106.677222250

ĐO ĐẠC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG TẠI BA ĐỒN - QUẢNG BÌNH

Hotline: 02743 555253
ĐO ĐẠC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG TẠI BA ĐỒN - QUẢNG BÌNH
Lượt xem: 2277

Nhận tư vấn làm thủ tục Quan Tắc Môi Trường Lao Động Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Long An, Tây Ninh, Bình Dương...  Hotline0348 495 152

Quản lí, lưu trữ kết quả quan trắc môi trường lao động

Kết quả quan trắc môi trường lao động lập theo mẫu 04 phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP và được lập thành 2 bản: 1 bản gửi cơ sở lao động đã kí hợp đồng thực hiện quan trắc môi trường lao động và 1 bản lưu lại tại tổ chức thực hiện quan trắc môi trường bên chúng tôi.

Giá bán: Liên hệ
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận

 

QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG

Quan trắc môi trường lao động là việc tiến hành việc thu thập, đánh giá, phân tích chỉ tiêu đo lường các yếu tố của môi trường lao động tại vị trí làm việc của người lao động. Đối chiếu so với mức yêu cầu và từ đó có biện pháp xử lí kịp thời với các chỉ tiêu vượt mức. Nhằm giảm thiểu tác hại đến sức khỏe người lao động, phòng bệnh nghề nghiệp.

Các cơ sở sản xuất, kinh doanh không phân biệt quy mô, ngành nghề hoạt động có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo công tác an toàn, vệ sinh lao động và tình hình tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong phạm vi quản lí định kì ít nhất 1 năm 1 lần.

tag: bảng bao giá hồ sơ môi trường

 

Tại sao cần phải quan trắc môi trường lao động?

Quy định về quan trắc môi trường lao động 

 

Việc quan trắc môi trường lao động giúp người sử dụng lao động quản lí môi trường lao động của người lao động. Phát hiện những yếu tố nguy cơ gây hại để cải thiện điều kiện làm việc. Trang bị phương tiện phòng hộ cá nhân phù hợp nhằm đảm bảo được an toàn sức khỏe cho người lao động.

Ngoài ra còn thu thập, phân tích, đánh giá các yếu tố môi trường trong lao động tại nơi làm việc, làm căn cứ đưa ra các biện pháp giảm thiểu tác hại đối với sức khỏe. Phòng, chống bệnh nghề nghiệp cho người lao động. Không những giúp người sử dụng lao động thực hiện trách nhiệm của mình đối với người lao động. Còn giúp người lao động hiểu biết đầy đủ về môi trường làm việc của mình, tham gia giám sát chất lượng môi trường lao động mà còn là dữ liệu khoa học giúp cho công tác nghiên cứu những biện pháp phòng ngừa, kiểm soát nguy cơ của các tác hại nghề nghiệp, nghiên cứu xây dựng các tiêu chuẩn bệnh nghề nghiệp.

 

Các văn bản quy định về quan trắc môi trường lao động

▫️ Căn cứ Luật An toàn vệ sinh lao động.

▫️ Theo nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 quy định chi tiết một số điều của luật an toàn và quan trắc môi trường lao động.

▫️ Căn cứ Thông tư số 19/2011 của Bộ Y tế về hướng dẫn quản lí vệ sinh lao động, sức khỏe người lao động và bệnh nghề nghiệp

 

Nguyên tắc thực hiện quan trắc môi trường lao động

Thực hiện quan trắc đầy đủ yếu tố có hại được liệt kê trong hồ sơ vệ sinh lao động do cơ sở lao động lập.

Đối với ngành nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm. Khi quan trắc môi trường lao động phải thực hiện đánh giá gánh nặng lao động và một số chỉ tiêu tâm sinh lý lao động ec-gô-nô-my quy định tại Khoản 3 Điều 33 của Nghị định 44/2016/NĐ-CP.

Quan trắc môi trường lao động thực hiện theo đúng kế hoạch đã lập giữa cơ sở lao động và cơ quan tổ chức thực hiện quan trắc môi trường lao động bên chúng tôi.

 

Quy định về quan trắc môi trường lao động đảm bảo như sau:

 

▶️ Thực hiện trong thời gian cơ sở lao động đang tiến hành hoạt động sản xuất, kinh doanh.

▶️ Lấy mẫu theo phương pháp lấy mẫu cá nhân và vị trí lấy mẫu được đặt tại vùng có khả năng ảnh hưởng đến người lao động.

▶️ Đối với quan trắc môi trường lao động bằng phương pháp phát hiện nhanh khi kết quả có nghi ngờ, tổ chức chúng tôi sẽ lấy mẫu, phân tích bằn phương pháp phù hợp tại phòng xét nghiệm đủ điều kiện tiêu chuẩn.

▶️ Yếu tố có hại cần quan trắc, đánh giá được bổ sung cập nhật trong hồ sơ vệ sinh lao động trong trường hợp sau đây:

▶️ Có thay đổi về quy trình công nghệ, quy trình sản xuất hoặc khi thực hiện cải tạo, nâng cấp cơ sở lao động mà có nguy cơ phát sinh yếu tố nguy hại mới đối với sức khỏe người lao động.

▶️ Tổ chức quan trắc môi trương lao động đề xuất bổ sung khi thực hiện quan trắc môi trường lao động tại cơ sở.

▶️ Theo yêu cầu của cơ quan quản lí nhà nước có thẩm quyền.

▶️ Tổ chức thực hiện quan trắc môi trường lao động được thanh toán chi phí quan trắc môi trường lao động. Đánh giá tiếp xúc nghề nghiệp, báo cáo và phí quản lí do người sử dụng lao động chi trả theo quy định của pháp luật.

▶️ Tổ chức quan trắc môi trường lao động báo cáo về bộ y tế hoặc sở y tế về yếu tố có hại mới được phát hiện, phát sinh tại cơ sở lao động mà chưa có quy định về giới hạn cho phép.

 

 

Quy trình thực hiện quan trắc môi trường lao động

 

✔️ Trước khi thực hiện quan trắc môi trường lao động, chúng tôi đảm bảo máy móc, thiết bị phục vụ quan trắc môi trường lao động được hiệu chỉnh, hiệu chuẩn theo đúng quy định của pháp luật.

✔️ Thực hiện đúng và đầy đủ quy trình quan trắc môi trường lao động đã cam kết.

✔️ Thông báo trung thực kết quả quan trắc môi trường lao động cho người sử dụng lao động.

Trường hợp kết quả quan trắc môi trường lao động không đảm bảo, cơ sở lao động thực hiện như sau:

✔️ Triển khai biện pháp cải thiện điều kiện lao động, giảm thiểu yếu tố có hại và phòng chống bệnh nghề nghiệp;

✔️ Tổ chức khám sức khỏe phát hiện sớm bệnh nghề nghiệp và bệnh liên quan đến nghề nghiệp cho người lao động tại các vị trí có môi trường lao động không đảm bảo;

✔️ Bồi dưỡng bằng hiện vật cho người lao động theo quy định của pháp luật về sử dụng người lao động.

 

 

Quản lí, lưu trữ kết quả quan trắc môi trường lao động

 

Kết quả quan trắc môi trường lao động lập theo mẫu 04 phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP và được lập thành 2 bản: 1 bản gửi cơ sở lao động đã kí hợp đồng thực hiện quan trắc môi trường lao động và 1 bản lưu lại tại tổ chức thực hiện quan trắc môi trường bên chúng tôi.

 

Thời gian lưu giữ kết quả quan trắc môi trường lao động thực hiện theo quy định của pháp luật.

Tham khảo thêm:

ĐO ĐẠC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG TẠI A LƯỚI - THỪA THIÊN HUẾ

ĐO ĐẠC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG TẠI AN KHÊ - GIA LAI

ĐO ĐẠC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG TẠI AN LÃO - HẢI PHÒNG

ĐO ĐẠC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG TẠI AN LÃO - BÌNH ĐỊNH

ĐO ĐẠC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG TẠI AN MINH - KIÊN GIANG

ĐO ĐẠC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG TẠI AN NHƠN - BÌNH ĐỊNH

ĐO ĐẠC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG TẠI AN PHÚ - AN GIANG

ĐO ĐẠC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG TẠI ÂN THI - HƯNG YÊN

ĐO ĐẠC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG TẠI ANH SƠN - NGHỆ AN

ĐO ĐẠC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG TẠI AYUN PA - GIA LAI

ĐO ĐẠC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG TẠI BA CHẼ - QUẢNG NINH

ĐO ĐẠC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG TẠI BA ĐÌNH - HÀ NỘI

ĐO ĐẠC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG TẠI BA ĐỒN - QUẢNG BÌNH

ĐO ĐẠC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG TẠI BÀ RỊA VŨNG TÀU

ĐO ĐẠC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG TẠI BÁ THƯỚC - THANH HÓA

ĐO ĐẠC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG TẠI BA TƠ - QUẢNG NGÃI

ĐO ĐẠC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG TẠI BA TRI - BẾN TRE

 

Quý khách có nhu cầu và cần tư vấn, thực hiện quan trắc môi trường lao động. Vui lòng liên hệ phòng tư vấn đơn vị CÔNG TY MÔI TRƯỜNG PHÚ TIẾN:

Công ty Môi trường Phú Tiến

Website: http://dichvumoitruongbinhduong.com   Email: mtphutien@gmail.com

 Hotline0348 49 51 52

Sản phẩm cùng loại

DỊCH VỤ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG PHÚ TIẾN CHUYÊN CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG NHANH CHÓNG - UY TÍN. TƯ VẤN VÀ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG NHIỆT TÌNH. LH: 0348 49 51 52 HỒ SƠ MÔI TRƯỜNG

Công Ty TNHH Môi Trường Phú Tiến

Trụ Sở Chính

Lô K48 - Căn 85, Đường NK14A, Khu dân cư Mỹ Phước 3, Phường Thới Hoà, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương

MST: 3702857182

Website: https://dichvumoitruongbinhduong.com

E-mail: mtphutien@gmail.com

Tel: 0348 495152 - Ms. Quyên

HỆ THỐNG CHI NHÁNH

dịch vụ môi trường Bình Dương, dich vu moi truong binh duong, xử lý nước thải tại Bình Dương, xy ly nuoc thai tai binh duong, hồ sơ môi trường

03 48 49 51 5202743 555253

Hotline: 03 48 49 51 52