10.797222346,106.677222250

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Hotline: 02743 555253
Bộ Tài nguyên và Môi trường
21/06/2020 - 09:06:24 AM | 10383
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
 
 

Buớc tưới chuyển hướngBước tới tìm kiếm

Bộ Tài nguyên và Môi trường được thành lập trên cơ sở hợp nhất các đơn vị Tổng cục Địa chính, Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn, Cục Môi trường (Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường), Tổng cục Địa chất và Khoáng sản và Viện Địa chất và Khoáng sản (Bộ Công nghiệp), và bộ phận quản lý tài nguyên nước thuộc Cục quản lý nước và công trình thuỷ lợi (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn).

 

Lịch sử

 • Ngày 5 tháng 8 năm 2002 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ nhất thông qua Nghị quyết số 02/2002/QH11 thành lập Bộ Tài nguyên và Môi trường.
 • Ngày 11 tháng 11 năm 2002 Chính phủ ban hành Nghị định số 91/2002/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
 • Ngày 04 tháng 3 năm 2008, Chính phủ ban hành Nghị định số 25/2008/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Nghị định này thay thế Nghị định số 91/2002/NĐ-CP.
 • Ngày 04 tháng 3 năm 2013 Chính phủ ban hành Nghị định số 21/2013/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Nghị định này thay thế Nghị định số 25/2008/NĐ-CP.
 • Ngày 04 tháng 4 năm 2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 36/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường, có hiệu lực cho đến nay.

Cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bộ trưởng

Người đứng đầu và lãnh đạo bộ Tài nguyên và Môi trường và cơ quan ngang bộ, chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

Bộ trưởng bộ Tài nguyên và Môi trường do Thủ tướng chọn, đề nghị Quốc hội phê chuẩn và Chủ tịch nước bổ nhiệm.

Các thứ trưởng

Có quyền cấp thấp hơn bộ trưởng.

Các cơ quan thực hiện chức năng Quản lý nhà nước

 1. Tổng cục quản lý đất đai
 2. Tổng cục địa chất và khoáng sản Việt Nam
 3. Tổng cục môi trường
 4. Tổng cục biển và hải đảo Việt Nam
 5. Tổng cục khí tượng thủy văn
 6. Cục đo đạc bản đồ và thông tin địa lý Việt Nam
 7. Cục biến đổi khí hậu
 8. Cục quản lý tài nguyên nước
 9. Cục viễn thám quốc gia
 10. Cục công nghệ thông tin và dữ liệu tài nguyên môi trường
 11. Văn phòng Đảng - Đoàn thể
 12. Văn phòng bộ
 13. Vụ tổ chức cán bộ
 14. Vụ hợp tác quốc tế
 15. Vụ kế hoạch - tài chính
 16. Vụ khoa học và công nghệ
 17. Vụ pháp chế
 18. Vụ thi đua - khen thưởng và tuyên truyền
 19. Thanh tra bộ
 20. Văn phòng hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản

Các đơn vị sự nghiệp

 1. Trung tâm quy hoạch và điều tra tài nguyên nước quốc gia
 2. Trung tâm điều dưỡng và phục hồi chức năng
 3. Viện khoa học địa chất và khoáng sản
 4. Viện khoa học đo đạc và bản đồ
 5. Viện khoa học khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu
 6. Viện chiến lược, chính sách tài nguyên và môi trường
 7. Viện khoa học tài nguyên nước
 8. Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
 9. Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM
 10. Trung tâm truyền thông tài nguyên và môi trường
 11. Báo tài nguyên và môi trường
 12. Tạp chí tài nguyên và môi trường
 13. Trường đào tạo và bồi dưỡng cán bộ Tài nguyên và Môi trường
 14. Ban quản lý các dự án đầu tư và xây dựng
 15. Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam

Lãnh đạo hiện nay

Bộ trưởng:

 • Trần Hồng Hà: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Thứ trưởng:

 1. Nguyễn Thị Phương Hoa, nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ TN - MT.
 2. Võ Tuấn Nhân, nguyên Phó chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa 13.
 3. Trần Quý Kiên, nguyên Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ TN - MT.
 4. Lê Công Thành, nguyên Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Bộ TN - MT.
 5. Lê Minh Ngân, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình.

Các đơn vị quản lý chuyên ngành

Tổng cục Quản lý Đất đai

Tổng cục Quản lý Đất đai thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quản lý nhà nước về đất đai trong phạm vi cả nước. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý Đất đai được quy định tại Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 21/2014/QĐ-TTg ngày 13 tháng 03 năm 2014 .

Lãnh đạo của Tổng cục Quản lý đất đai có Tổng cục trưởng Lê Thanh Khuyến, và các Phó Tổng cục trưởng Đào Trung Chính, Lê Văn Lịch.

Tổng cục Địa chất và Khoáng sản

Tổng cục Địa chất và Khoáng sản có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện quản lý nhà nước về khoáng sản, địa chất; tổ chức thực hiện điều tra cơ bản địa chất, điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản, phát hiện mỏ; thăm dò khoáng sản trên phạm vi cả nước. Tổng cục được thành lập tháng 8 năm 2010 theo Nghị định 89/2010/NĐ - CP của Chính phủ trên cơ sở tổ chức bộ máy của Cục Địa chất và Khoáng sản.

Lãnh đạo Tổng cục có Tổng cục trưởng Đỗ Cảnh Dương, và các Phó Tổng cục trưởng: Bùi Vĩnh Kiên, Nguyễn Văn Nguyên, Lại Hồng Thanh, Lê Quốc Hùng.

Tổng cục Môi trường

Tổng cục Môi trường có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quản lý nhà nước về môi trường và thực hiện các dịch vụ công theo quy định của pháp luật, theo Quyết định số 132/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định Tổng cục Môi trường.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Môi trường được quy định tại Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Số 25/2014/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2014 [7].

Lãnh đạo Tổng cục Môi trường có Tổng cục trưởng TS Nguyễn Văn Tài, và các Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Thế Đồng, Hoàng Dương Tùng, Hoàng Văn Thức.

Tổng cục Biển và Hải đảo

Tổng cục Biển và Hải đảo là cơ quan quản lý nhà nước về biển, hải đảo. Tổng cục có chức năng tham mưu cho Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện quản lý nhà nước về biển, hải đảo và thềm lục địa thuộc quyền tài phán của Việt Nam. Tổng cục được thành lập năm 2008 căn cứ Quyết định số 116/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Tổng cục trưởng ông Nguyễn Thành Minh. Các Phó Tổng cục trưởng: Phạm Ngọc Sơn, Vũ Sĩ Tuấn

Tuần lễ biển và hải đảo diễn ra từ ngày 1-8 tháng 6 hàng năm

Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu Tài nguyên môi trường

Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu Tài nguyên môi trường được thành lập theo Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Quá trình hình thành, xây dựng và phát triển của Cục Công nghệ thông tin đã trải qua 20 năm, tiền thân là tổ chức Trung tâm thông tin lưu trữ tư liệu địa chính trực thuộc Tổng cục Địa chính thành lập từ năm 1994, đến khi thành lập Bộ Tài nguyên và Môi trường được đổi thành Trung tâm Thông tin trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường từ năm 2003.

Cục Viễn thám quốc gia

Cục Viễn thám Quốc gia, tên cũ là Trung tâm Viễn thám Quốc gia 

Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam

Cục Đo đạc và Bản đồ có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước về công tác bản đồ, quản lý và triển khai công tác đo đạc bản đồ thuộc lãnh thổ trên đất liền, trên biển và bầu trời thuộc quyền tài phán của Việt Nam.

Trụ sở Cục hiện ở phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Cục Quản lý tài nguyên nước

Chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Tài nguyên Nước  được ban hành theo Quyết định số 1686QĐ-BTNMT ngày 5 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Cục Biến đổi Khí hậu

Cục Khí tượng Thủy văn và Biến đổi Khí hậu được thành lập theo Quyết định số 1269/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường . Cục có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu và bảo vệ tầng ô-dôn theo quy định của pháp luật quy định trong Quyết định 1266/QĐ-BTNMT ngày 25/05/2017 của Bộ TN&MT .

Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia

 • Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước Quốc gia, Website

Nhiệm vụ

Bộ Tài nguyên và Môi trường được Chính phủ giao nhiệm vụ thường trực Hội đồng Quốc gia về tài nguyên nước, Hội đồng Đánh giá trữ lượng khoáng sản, Ban Chỉ đạo quốc gia về khắc phục hậu quả chất độc hoá học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam, Ban chỉ đạo Quốc gia về cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường.

Lãnh đạo Bộ qua các thời kỳ

Bộ trưởng
 • Xem chi tiếtː Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
Các Thứ trưởng
 1. Đặng Hùng Võ (2002–2007)
 2. Triệu Văn Bé (2002–2006)
 3. Đỗ Hải Dũng (2002–2007)
 4. Trần Thế Ngọc (2007–2009)
 5. Nguyễn Văn Đức (2008–2013)
 6. Nguyễn Mạnh Hiển (2011–2015)
 7. Bùi Cách Tuyến (2011–2015)

 

Xem thêm các công trình xử lý nước thải tại <Đây>

Dịch vụ xử lý môi trường chuyên nghiệp  <Đây>

Các tin tức môi trường  <Đây>


 

Để được tư vấn về môi trường, dịch vụ xử lý môi trường, xử lý nước thải. Quý khách vui lòng liên hệ:

 

Công ty Môi trường Phú Tiến

Website: http://dichvumoitruongbinhduong.com   Email: mtphutien@gmail.com

 Hotline0348 49 51 52

 

 

 

 

 

 

MÔI TRƯỜNG PHÚ TIẾN CHUYÊN CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG NHANH CHÓNG - UY TÍN. TƯ VẤN VÀ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG NHIỆT TÌNH. LH: 0348 49 51 52 HỒ SƠ MÔI TRƯỜNG

Công Ty TNHH Môi Trường Phú Tiến

Trụ Sở Chính

Lô K48 - Căn 85, Đường NK14A, Khu dân cư Mỹ Phước 3, Phường Thới Hoà, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương

MST: 3702857182

Website: https://dichvumoitruongbinhduong.com

E-mail: mtphutien@gmail.com

Tel: 0348 495152 - Ms. Quyên

HỆ THỐNG CHI NHÁNH

dịch vụ môi trường Bình Dương, dich vu moi truong binh duong, xử lý nước thải tại Bình Dương, xy ly nuoc thai tai binh duong, hồ sơ môi trường

03 48 49 51 5202743 555253

Hotline: 03 48 49 51 52